Category Archives: Khu Vực

Khu Vực

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Đức Hòa, Long An

Người miền Nam rất quan tâm đến chuyện cưới xin vì đây không chỉ là...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Nghĩa Lộ, Yên Bái

Những gia đình miền Bắc thì rất chú trọng đến tính truyền thống, nên việc...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Bình Minh, Vĩnh Long

Việc cưới xin ngày nay đã được lược giản đi rất nhiều, nhưng chuyện chuẩn...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Duyên Hải, Trà Vinh

Hiện nay, cuộc sống của chúng ta ngày càng được cải thiện về nhiều mặt,...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Phổ Yên, Thái Nguyên

Với những ai đang sắp làm đám cưới thì hẳn quan tâm nhiều đến lễ...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị theo phong tục cưới người miền Trung, nên tính truyền thống...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Đức Phổ, Quảng Ngãi

Nhu cầu cưới ngày càng đa dạng và có nhiều sự thay đổi theo xu...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Điện Bàn, Quảng Nam

Khi mà nhu cầu cưới xin ngày càng lớn, và sự phát triển kinh tế...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Ba Đồn, Quảng Bình

Theo thời gian, Nghi lễ và thủ tục đám cưới Việt đã dần có sự...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở thị xã Phú Thọ

Theo thời gian, ngày càng nhiều dịch vụ hỗ trợ đặt tráp và mâm quả...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Kiến Tường, Long An

Thủ tục cưới xin ngày càng được giảm thiểu tối đa cho phù hợp với...