Category Archives: Khu Vực

Khu Vực

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Đông Hòa, Phú Yên

Lễ dạm ngõ và lễ cưới hỏi là một trong những lễ nghi quan trọng...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Sông Cầu, Phú Yên

Phong Tục Cưới Hỏi của Việt Nam luôn là một trong những nét đẹp văn...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đời người có nhiều sự kiện quan trọng, nhưng cưới hỏi là thuộc vào hàng...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Với sự phát triển của kinh tế thì các gia đình ngày càng đa dạng...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Ayun Pa, Gia Lai

Đám cưới luôn là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất với mỗi...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở An Khê, Gia Lai

Với bất kì ai sắp làm đám cưới thì hẳn rất quan tâm đến việc...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Phước Long, Bình Phước

Phong tục cưới xin của Việt Nam thì rất ý nghĩa, và có nhiều thay...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Bình Long, Bình Phước

Bất kì ai cũng đều về tầm quan trọng của ngày cưới hỏi trong cuộc...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Hoài Nhơn, Bình Định

Việc kết hôn là rất quan trọng với cuộc đời bất kì ai, nên sính...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở An Nhơn, Bình Định

Tráp dạm ngõ và mâm quả cưới hỏi luôn là những món lễ vật không...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Hoàng Mai, Nghệ An

Với những gia đình có người sắp cưới thì hẳn rất quan tâm đến tục...

Tráp dạm ngõ – Mâm quả cưới hỏi ở Thái Hòa, Nghệ An

Đám cưới luôn là sự kiện quan trọng, trong đó tráp dạm ngõ & lễ...