Liên Hệ

KING Fruits

  • Chi nhánh KING Fruits – Công ty CP truyền thông và dịch vụ TTT
  • Website: Shopgiotraicay.com
  • Hotline (click vào số điện thọai để gọi): 0935.336.004
  • Email: ShopTraiCayNhapKhau@gmail.com
  • Cửa hàng: 59 Hùng Vương Street
  • Quản lý bởi: Công ty cổ phần Truyền thông và Dịch vụ TTT